Igen i år blev Sukup-DanCorn rejselegatet uddelt til en studerende på Landbrugets Lederuddannelse, trin Agrarøkonom på Bygholm Landbrugsskole. 

Bygholm havde i år udpeget Jakob Frydensbjerg Nielsen (Horsens), som modtog legatet til Dimensionsfesten.

Kristian Sørensens nye foderanlæg, med to store Sukup - DanCorn amerikaner siloer, giver ham en vigtig mulighed for at optimere fodringen løbende.

Sidste års meget våde høst har fået Steen Stenskrog fra Ebberup til at investere i nr. 2 Sukup silo og dertilhørende Skandia redlertransport.
De to 5408 Sukup omrøresiloer giver Steen en tørre- og lagerkapacitet på ca. 2600 tons korn, som får varme fra gårdens store halmfyr, der leverer varmt vand til en kalorifere, som forsyner siloernes blæsere med varme.