Sidste års meget våde høst har fået Steen Stenskrog fra Ebberup til at investere i nr. 2 Sukup silo og dertilhørende Skandia redlertransport.
De to 5408 Sukup omrøresiloer giver Steen en tørre- og lagerkapacitet på ca. 2600 tons korn, som får varme fra gårdens store halmfyr, der leverer varmt vand til en kalorifere, som forsyner siloernes blæsere med varme.