Maskinbladet har været forbi en af vores gode kunder, Allan Gammelgaard som driver I/S Gammelgaard syd for Odder.
Allan har i flere år haft et ønske om at have kapacitet til afgrødeopbevaring på matriklen og investerede derfor i sommers i to Sukup amerikanersiloer.

Det ekstraordinære varme sommervejr har i år givet landmændene en meget tør og ikke mindst varm høst. Det betyder, at det indlagrede korn er meget varmt. Men temperaturen SKAL ned, forklarer Jens Erik Iversen, Direktør Sukup Europe / DanCorn.


”Den høje temperatur i kornet giver desværre ekstra ”gode” betingelser for især kornsnudebiller og kornmider, som kan formere sig eksplosivt i de høje temperatuer.”

Danmarks største privatejede grovvareselskab, Brødr. Ewers A/S sender et tydeligt signal med nybyggeriet af 3 stk. 7809 amerikanerlagersiloer fra Sukup Europe.
De tre nye siloer øger kapaciteten i Venslev med i alt 13.500 tons, og giver grovvareselskabet mulighed for at tilbyde en endnu bedre service til deres kunder.
Vi er glade for at være med til at øge kapaciteten og takker for et godt samarbejde med Brødr. Ewers.

Igen i år blev Sukup-DanCorn rejselegatet uddelt til en studerende på Landbrugets Lederuddannelse, trin Agrarøkonom på Bygholm Landbrugsskole. 

Bygholm havde i år udpeget Jakob Frydensbjerg Nielsen (Horsens), som modtog legatet til Dimensionsfesten.

Kristian Sørensens nye foderanlæg, med to store Sukup - DanCorn amerikanersiloer, giver ham en vigtig mulighed for at optimere fodringen løbende.

Sidste års meget våde høst har fået Steen Stenskrog fra Ebberup til at investere i nr. 2 Sukup silo og dertilhørende Skandia redlertransport.
De to 5408 Sukup omrøresiloer giver Steen en tørre- og lagerkapacitet på ca. 2600 tons korn, som får varme fra gårdens store halmfyr, der leverer varmt vand til en kalorifere, som forsyner siloernes blæsere med varme.