1. Første kontakt

Når du henvender dig til Sukup Europe, sættes du i forbindelse med vores konsulent i dit område, så I kan aftale et møde, hvor I sammen kan besigtige det område, hvor siloprojektet ønskes opstillet.

Som kunde har du haft mulighed for at tænke over projektet i længere tid end vores projektkonsulent, og det er en vigtig proces, at I får udvekslet tanker og erfaring.

 

 

 

2. Løsningsmodeller

Løsningsmodeller skitseres på stedet, og relevante mål foretages – bl.a. afstande til skel, eksisterende bygninger, indvendige spær, placering af forsiloer, m.v.

Nu gennemgår I skitserne og løsningsmodellerne ved køkkenbordet, og vi giver dig en gennemgang af de relevante produkter, der vil opfylde dit behov. Det er vigtigt at der vælges en løsning, som er sikret ud i fremtiden for en evt. udbygning. Vi gennemgår regelsæt fra diverse myndigheder, hvilke tilladelser der skal indhentes, og krav der skal opfyldes, for at dit byggeri kan gå i gang.

Herefter aftales, hvornår vi kan have et projektforslag klar til dig.

 

3. Projektforslag

Vi fremsender, som aftalt ved første møde, et projektforslag med skitser.

Efterfølgende aftales et nyt møde for gennemgang af fremsendt projektforslag. Sammen finjusterer vi projektforslaget, så du har mulighed for at erhverve præcis den løsning, der er optimal for dig og dit landbrug.

Og vi stiller vores ekspertise til rådighed for alle dine spørgsmål og overvejelser.

 

 

 

4. Ordregodkendelse

Når vi er blevet enige om løsningen, og ordren indgås, sendes det endelige skitseprojekt videre til vores Projekt Tekniske Afdeling (PTA), hvor du vil få en fast tilknyttet person til at styre dit projekt.

Når de endelige projekttegninger ligger klar, sendes hele projektet til godkendelse hos dig. Det er vigtigt, at vi er enige om udformningen af projektet, og at alt er gennemgået ned til mindste detalje.

Til sidst samles alle tegninger, manualer m.v. i en kundemappe, som du får tilsendt.

 

 

 

 

5. Byggetilladelse

Næste fase er ansøgning om byggetilladelse, der skal indsendes til myndighederne. En opgave som vore medarbejdere i PTA kan være behjælpelig med, hvis det ønskes.

Intet spadestik kan foretages før de officielle tilladelser er stemplet og underskrevet. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen til myndighederne afleveres så tidligt som muligt og senest lige efter indgåelse af ordre, da det erfaringsmæssigt er vanskeligt at tidsfastsætte behandlingen af byggeansøgninger.

Mens myndighedsbehandlingen foregår, vil det være en god ide at få alle aftaler med entreprenør, elektriker m.v. på plads.

 

6. Montering

Når fundamentet er støbt, og eventuelle andre bygninger er gjort klar til, at Sukup Europe kan montere, sættes montageholdet i gang – og tingene begynder virkeligt at tage form.

Ved større projekter bør der være regelmæssige byggemøder med repræsentanter fra både Sukup Europe, bygherrer og andre leverandører – så vi er sikre på, at processen glider som den skal – med muligheden for at løse eventuelle problemer inden de udvikler sig.

 

 

 

7. Aflevering

Inden vore montagehold forlader pladsen, går de deres arbejde igennem sammen med dig.

Efterfølgende vil en medarbejder fra Sukup Europe kontakte dig for at foretage siloafleveringen. Den fremsendte kundemappe gennemgås for at sikre, at den indeholder alle relevante dokumenter.

Når elektrikeren har afsluttet el-installationen, sat strøm til anlægget og udført test af omløbsretning m.m. vil der evt. være behov for, at en medarbejder fra Sukup Europe, elektrikeren, evt. tavlebygger og du mødes – så maskinopstart og afprøvning kan foregå ordentligt, og vi er sikre på, at alt virker som det skal.

 

8. Service

I forbindelse med din første høst med dit nye siloanlæg kan der let opstå en del spørgsmål, hvor du er usikker på, om alt fungerer som det skal. Her er du selvfølgelig altid velkommen til at tage kontakt til projektkonsulenten eller en anden Sukup Europe medarbejder, da vi ønsker, at du får størst mulig glæde af din investering.

Vi anbefaler altid, at du tegner en Sukup Europe Serviceaftale, når dit projekt er færdigt. Med serviceaftalen minimerer du driftsstop og forlænger levetiden på dit anlæg. Aftalen betyder ingen faste månedlige udgifter, men at vi tager ansvaret for, at serviceintervallerne bliver overholdt, så evt. reparationer og udskiftninger klares inden du når høstsæson. 

Læs mere om vores serviceaftale her