Privatlivspolitik


Vi tager din databeskyttelse alvorligt

 Vi indsamler og behandler persondata i forbindelse med salg til dig som kunde, samarbejdspartnere, jobansøgere og dine besøg på vores hjemmeside, 
og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med EU’s persondataforordning.

Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller, hvordan vi behandler dine data.

(Sidst revideret maj 2018)


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler persondata til bestemte formål og ud fra berettigede interesser (interesseafvejning).
Vi behandler kun persondata, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Vi behandler data lovligt, rimeligt og gennemsigt.

 

 

Dataansvarligs kontaktoplysninger
Sukup Europe A/S
Mimersvej 5, 8722 Hedensted
CVR-nr.: 211 708 87
Telefonnr.: +45 75 68 53 11
Mail:gdpr@sukup-eu.com
Website: www.sukup-eu.com

Vores formål med at indsamle og behandle dine personoplysninger
Vi indsamler og anvender data om dig for at kunne give dig den bedste service og sikre kvaliteten i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:
• Almindelige persondata (navn, adresse, e-mail og telefonnummer)
• Betalingsoplysninger/transaktionsdata (bestilling, levering, fakturering, betaling)

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål samt andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker i forbindelse med:
• Køb, salg og levering af produkter eller tjenester til dig
• Optimering af produkter, tjenester og service
• Markedsføring
• Ansættelsesprocesser

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke
• På baggrund af en forretningens legitime interesseafvejning

Samtykke
Ofte vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at varetage vores behandlingsformål.

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi cookies om dine aktiviteter. De bruges til at forbedre den service, vi giver dig.
Vi beder dig give dit samtykke for brug af cookies. For mere information om samtykket og cookies indstillinger klik her.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til en hver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

Kontrol og opdatering af dine personoplysninger
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os om ændringer.
Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtig som muligt.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, som vi overholder i forbindelse med indsamling og behandling af dine persondata:
• Du har ret til indsigt i hvilke persondata, vi behandler, og formålet med behandlingen.
• Du har ret til at få slettet oplysninger eller få rettet urigtige oplysninger. Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald        ændringer eller sletning så hurtig som muligt.
• Selvom du har givet samtykke til behandling af persondata har du til hver en tid ret til at trække det tilbage
• Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at stoppe behandlingen af dine personoplysninger.
• Du kan altid indgive en klage til myndighederne (fx Datatilsynet)

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

 

Politikken er udarbejdet af Sukup Europe A/S. Maj 2018.