Reklamation og Garanti


 

Afhjælpning af fejl og mangler

Såfremt der konstateres fejl eller mangler vedr. det solgte inden for 12 mdr. efter ibrugtagning, maksimalt 18 mdr. efter levering (ved normal landbrugsdrift), er Sukup Europe forpligtet og berettiget til at foretage afhjælpning hurtigst muligt.

Dvs. ved fejl eller mangler, på det af Sukup Europe leverede, skal Sukup Europe altid kontaktes som den første. Er henvendelsen vedrørende fejl påpeget ved afleveringsforretning, under montage eller i den første sæson efter montagen, kontaktes projektlederen, ellers kontaktes;

- DK – Serviceafdelingen.
- Udland – Sælgeren.

Ved enhver henvendelse noteres navn og stilling på den person, der modtager henvendelsen og der gøres med det samme tydeligt opmærksom på at der er tale om en garantisag.

Kontakter kunden/forhandleren en anden leverandør, egen elektriker, smed eller lignende uden forudgående aftale med Sukup Europe, eller gøres der ikke opmærksom på at kunden/forhandleren betragter henvendelsen som en garantisag, er både forbrugt materiale, transport og løn m.m. for egen regning, og garantien på det reparerede bortfalder.

Kan kunden ikke vente på, at vi kommer og derfor selv kontakter anden leverandør, selvom Sukup Europe er adviseret, sker dette ligeledes for egen regning, med mindre der foreligger skriftlig aftale med Sukup Europe herom. (f.eks. mail).

Viser det sig, at fejlen skyldes:

- forkert betjening af anlægget
- fejl forårsaget af andre leverandørers materiel
- andre leverandørers mangelfuld eller forkert montage
- mangelfuld eller forkert el-montage af egen elektriker
- manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse

vil kunden/forhandleren blive faktureret fuldt ud for de udgifter, som Sukup Europe har haft i forbindelse med afklaring af ovenstående.

Ved henvendelser vedrørende garanti, vil Sukup Europe undersøge anlæggets alder, og om det er blevet tilstrækkelig serviceret af kvalificeret personale.