Nyt anlæg giver større tilvækst og løbende foderoptimering
Foto: Landbrugsmedierne

Kristian Sørensen har investeret 5,5 mio. kroner i et nyt foderanlæg, som med sine to Sukup amerikanersiloer, kan rumme de 3.000 ton korn, som skal bruges til at fodre de 3.600 slagtekalve, der produceres årligt på Tranbjerg Østergaard.

Den høje nye lagerkapacitet gør, at Kristian Sørensen kan fodre med den ”gamle” høst frem til sidste del af oktober måned. Det er erfaringer fra tidligere år, hvor han oplevede et fald i tilvæksten, når fodringen overgik til det nyhøstede korn, som har fået ham til at investere i det nye anlæg.

”Korn hentet direkte fra mejetærskeren er ikke lagerfast. Det er ofte varmt og giver problemer med kalvenes fordøjelse. Tilvæksten har altid været lavest i perioden, indtil kornet var lagerfast”
- fortæller Kristian Sørensen til Landbrugsavisen.

Udover en bedre tilvækst, ser Kristian Sørensen også frem til muligheden for at optimere fodringen løbende. Med det nye anlæg kan han selv justere foderblandingen dag for dag og skal ikke længere vente på det næste læs fra foderstoffen.

Læs hele artiklen her