Sidste års meget våde høst har fået Steen Stenskrog fra Ebberup til at investere i nr. 2 Sukup silo og dertilhørende Skandia redlertransport.

De to 5408 Sukup omrøresiloer giver Steen en tørre- og lagerkapacitet på ca. 2600 tons korn. Siloernes tørringsproces får varme fra gårdens store halmfyr, der leverer varmt vand til en kalorifere, som forsyner siloernes blæsere med varme. Redlertransporten sørger for at transportere kornet fra de to siloer ind gennem gårdens planlager og frem til blandingsanlægget, som forsyner de mange søer på Truelsmosegaard med foder.

Denne opbygning giver os mulighed for eksempelvis at fylde de to siloer halvt op på de travle høstdage, og her tørrer kornet. Derefter kan det så sendes ind i planlageret, som vi på denne måde vil kunne bruge som bufferlager.

- forklarer Steen Stenskrog til en artikel i LandbrugFyn.

Læs hele artiklen fra LandbrugFyn her

(Foto: Erik Hansen, LandbrugFyn 2018)