Det ekstraordinære varme sommervejr har i år givet landmændene en meget tør og ikke mindst varm høst. Det betyder, at det indlagrede korn er meget varmt. Men temperaturen SKAL ned, forklarer Jens Erik Iversen, Direktør Sukup Europe / DanCorn.


”Den høje temperatur i kornet giver desværre ekstra ”gode” betingelser for især kornsnudebiller og kornmider, som kan formere sig eksplosivt i de høje temperatuer.”
Normalt har Sukup Europe/DanCorn sit primære fokus på at informere landmændene om vigtigheden i at få tørret det våde korn optimalt, for at sikre kvaliteten af kornlageret. Men når sommeren i stedet byder på varme og tørke, så er fokus et andet sted.


”Vi oplever ofte i de varme år, et manglende fokus på kornkvaliteten ved opbevaring, fordi det meste af det høstede korn er tørt. Vi glemmer helt, at beluftning og nedkøling er lige så vigtig som tørring. Heldigvis er det en meget let opgave at løse.” - forsikrer Jens Erik Iversen.


Faren ved varmt og tørt korn er, at kornsnudebiller og kornmider pludselig formerer sig eksplosivt i de optimale varme forhold. Kornsnudebillens larve klækker inde i kernen, hvorefter den straks går i gang med at udhule sit bo. Når larven har vokset sig stor forpuppes den, hvorefter den som voksen gnaver sig ud af skallen. Herved forsvinder både kvaliteten og vægten fra kernen.


Den høje temperatur får billens udviklingstid til at gå fra 6/12 mdr. og helt ned til 1 mdr. Herfra går det stærkt, og for hver bille man ser, findes der ca. 20-40 larver, som er i gang med at spise kornlageret.
Løsningen er hurtigst mulig at få nedkølet afgrøden til 4-6° - i takt med at temperaturen falder udenfor. 


Sukup Europe anbefaler, at kornet overvåges og beluftes automatisk eller manuelt i de ”kølige” timer (oftest i løbet af natten). Kør med blæseren hver gang udeluften er 5°C lavere end kornet og husk at ventilere kornet løbende i hele lagerperioden. Det er en levende vare, som holdes frisk derved.


Græsfrø er en afgrøde der kræver præcis beluftning/køling da luftfugten ikke må overstige kornets ligevægt (se ligevægtstabel) under beluftningen. Korn og raps er derimod næsten umulig at ”opfugte”, og her bør man hellere køre nogle dage/nætter for tidlig med blæseren end for sent!


”Vi oplever desværre kunder, der kommer ud til kornlagrer i oktober, som er ”levende”, og har lidt et stort tab i både kvalitet og vægt. I år bliver dette problem blot endnu større, hvis vi ikke får luft under kornet.” - afslutter Jens Erik Iversen.


Har man ikke allerede et beluftnigsareal, som kornet ligger på, er det ekstremt vigtigt at holde øje med afgrødens temperatur og kvalitet. Det er altid nødvendigt senere at sørge for beluftning, enten via et areal eller en midlertidig løsning. Der har Sukup Europe/Dancorn forskellige løsninger og yder gerne personlig vejledning.

 

Læs artikel fra Maskinbladet her