Et kørefast tørregulv i hårdttræ, der giver mulighed for en optimal tørringsproces og tørring af op til fire-fem forskellige afgrøder i samme sæson.

Efterspørgelsen på større tørresiloer er stigende - DanCorn leverer nu tørresiloer med kapacitet op til 1300 tons.

Læs hele artiklen fra Effektivt Landbrug...

Overgaard Agro har investeret i et nyt tørreri med enorm kapacitet.
100-150 ton korn kan tørres fire procent ned i timen.

Læs artiklen fra Effektivt Landbrug