Omrøresystem til planlager

Ved opbevaring i planlager, kan man opleve at der opstår lommer eller 'våde pletter' hvor tørreluften siver udenom. Opdages dette ikke i tide, kan det blive en bekostelig affære. 

Maxi Stirrer omrøresystemet kører lidt efter samme princip, som vi kender fra vores amerikanske tørresiloer med omrøresystem bestående af flere lodrette omrøresnegle, som kører rundt i et mønster, som sikrer, at der en rigtig god omrøring af afgrøden under både tørringsprocessen og ved lagring. Systemet kan monteres på planlagre med en bredde på op til 15 meter og en højde på op til 5 meter, og består af en bom, der kører på skinner i hver side af planlageret. På bommen monteres 1-3 drivenheder, med 2 snegle på hver. Under omrøring bevæger bommen og drivenhederne sig BÅDE i længde- og tværretning, hvorved der skabes et zigzag mønster, som sikrer en grundig gennemarbejdning af planlageret. Dette giver et væsentligt øget luft flow, og risikoen for kondenseringslag elimineres. Dette resulterer i en hurtigere tørring, og energiforbruget sænkes.

Maxi Stirreren gør også, at afgrøden kan lægges ind i et tykkere lag - korn med en højde på op til 4,5 meter og græsfrø med en lagtykkelse på op til 2,5 meter - og derved kan man opbevare større mængder afgrøder i allerede eksisterende anlæg. Har man et anlæg med flere rum, er det muligt at flytte systemet rundt, så hele anlæggets kapacitet udnyttes optimalt. Anlægget betjenes fra et kontrolpanel på selve omrøreren, men det er også muligt at tilkøbe et fjernbetjeningspanel. 

Systemet kan udstyres med forskellige snegletyper alt efter hvilket materiale der skal omrøres. F.eks. græsfrø, korn eller træflis.