Økologisk temadag

Hvordan håndterer vi rækkedyrkning, sædskifte og rodukrudt? Hvordan opbevarer og renser vi korn? og hvor bevæger det økologiske landbrug sig hen?
Dette er nogle af de emner, vi har bedt fagpersoner og landmænd komme med et indlæg på. Alle indlægsholdere har en praktisk tilgang til disse problemstillinger og vil komme med deres input til, hvordan de gør i det praksis. Kom og bliv opdateret på, hvad der rører sig i det økologiske landbrug torsdag d. 5 marts hos Sukup Europe A/S i Hedensted.

Tilmelding:

Dagen er gratis, men af hensyn til bespisning vil vi gerne have tilmeldinger på nedenstående senest mandag den 2. marts:
pk@sukup-eu.com eller mail@hammerrumservicecenter.dk

Program:

 • Kl. 9:30 Kaffe og indledning

 • Kl. 10:00 Thomas Kjærsgaard: "Rensning af korn og række dyrkning".
  Thomas har over 20 års erfaring som økologisk landmand og sælger i dag også Cameleon såmaskiner og rensere til korn. Han har desuden erfaringer med oprensning af korn i størrelser og erfaringer i pløjefri dyrkning af økologisk jord.

 • Kl. 11:00 Ole Laustsen: "Opbevaring og tørring af afgrøder".
  Ole er salgschef hos Sukup og har i 25 år arbejdet med korntørring og kornopbevaring. Ole vil gennemgå hvordan vi håndterer vores korn under og efter høst og fortælle om forskellige modeller for kornopbevaring.

 • Kl. 12:00 Frokost og rundvisning på Sukup.

 • Kl.13:00 Ole Jacobsen, Landmand fra Vildbjerg:
  "Lad fremtidens efterafgrøder klare markarbejdet og gødningsplanen i efteråret, mens du ligger på sofaen".

 • Kl. 13:45 Steen Bitsch, VA: "Fremtiden i landbruget/Økologien".
  Steen er direktør for Vestjyllands Andel og har derved fingeren på pulsen, når vi taler udviklingen i det økologiske afgrødemarked. Steen vil give et bud på, hvor dansk landbrug skal hen for at kunne overleve den internationale konkurrence.

 • Kl. 14:30 Henrik Jessen: "Rodukrudt, hvordan styrer vi dette".
  Henrik er økologisk planteavler og vil fortælle om sine erfaringer med at styre rodukrudtet i sædskiftet bl.a. med undergrundsløsning med vingeskær.

 • Kl.15:00 Afslutning

Dagen foregår hos Sukup Europe A/S, Mimersvej 5, 8722 Hedensted.