Siden 2012 har vi valgt at uddele et årligt legat til en studerende på Landbrugets Lederuddannelse, trin Agrarøkonom på Bygholm Landbrugsskole. 

I år gik legatet til Magnus Alfred Daugaard, som d. 29. juni fik overrakt Rejselegatet af Kirsten Pedersen Due, som er Koordinator af lederuddannelsen på landbrugsskolen.

I indstillingen er der blandt andet lagt vægt på, at den studerende mod afslutningen af sin uddannelse har vist forståelse for lederskab med fokus på egne personlige lederkompetencer, organisationskultur og - udvikling. Og at modtageren af legatet er interesseret i og opsøgende i forhold til landbrugserhvervets udvikling i Danmark og i udlandet, og har en interesse i at rejse og derved tilegne sig kulturforståelse og en grundlæggende viden inden for landbrugs- og samfundsmæssige forhold. 

Vi ønsker Magnus Alfred Daugaard tillykke med legatet og den netop afsluttede eksamen som Agrarøkonom.